Mời tham gia Hành trình TRẢI NGHIỆM & SẺ CHIA tại ĐÀ LẠT

163
Hình ảnh chụp từ Trường khiếm thính Lâm Đồng