Các hoạt động dành cho sinh viên

258
06

Nhằm tạo điều kiện để sinh viên kiều bào gặp gỡ và giao lưu với sinh viên Việt Nam, Hội phối hợp với Công ty Giáo dục Việt – Mỹ tổ chức câu lạc bộ tiếng Anh giúp các bạn nâng cao khả năng giao tiếp tiếng Anh, đồng thời trao đổi các thông tin cần thiết về đời sống và chương trình giáo dục tại nước ngoài.

Một số hình ảnh tại câu lạc bộ tiếng Anh

06
16

18

Trong tháng 9/2012, Hội cùng Công ty Giáo dục Việt – Mỹ phối hợp với Trung tâm Sáng tạo & Phát triển cộng đồng Life Art tổ chức buổi sinh hoạt để giới thiệu cho các bạn sinh viên trẻ nghệ thuật thư giãn trong cuộc sống do thạc sỹ Phan Ý Ly hướng dẫn, chị là người Việt đầu tiên học thạc sĩ ở Anh ngành Nghệ thuật trong công tác phát triển xã hội.

39
38
Các bạn sinh viên đang ứng dụng nghệ thuật thư giãn

Alov