Dân số TP.HCM đạt gần 9 triệu người

522
TPHCM đông dân nhất cả nước, gần 9 triệu người ảnh 1
TPHCM đông dân nhất cả nước, gần 9 triệu người ảnh 2
TPHCM đông dân nhất cả nước, gần 9 triệu người ảnh 3
TPHCM đông dân nhất cả nước, gần 9 triệu người ảnh 4
TPHCM đông dân nhất cả nước, gần 9 triệu người ảnh 5
TPHCM đông dân nhất cả nước, gần 9 triệu người ảnh 6

Đồ họa: HỮU VI – MINH THƯ