Tạo điều kiện cho giới trẻ kiều bào về đóng góp xây dựng quê hương

Ngày 16/9/2016 vừa qua, Ngài Rudy Demotte, Bộ trưởng - Thủ hiến Chính phủ Cộng đồng người Bỉ nói tiếng Pháp (Wallonie- Bruxelles)
và phái đoàn đã đến thăm TP Hồ Chí Minh, viếng  Đại học Mỹ thuật thành phố Hồ Chí Minh, nơi dự án hợp tác giữa  " La Centrifugeuse"
Đại học Mỹ thuật TP, được hình thành từ cầu nối do Hội ALOV- HCMC  giới thiệu.

alt
 
Từ dự án này Thy Trương, họa sĩ người Bỉ gốc Việt, đã có điều kiên  hợp tác chuyên môn với trường, góp phần  nâng cao quan hệ hữu
nghị, hợp tác mỹ thuật  giữa Việt Nam và Bỉ.
Đây cũng là dịp cho giới trẻ thứ hệ hai ba hiểu hơn về quê cha đất tổ, từ đó góp phần vào công cuộc xây dựng và phát triển đất nước.
 
ALOV-HCMC

Tin mới hơn:
Tin cũ hơn: