Kết nối và đổi mới sáng tạo Việt Nam – 2016

245

Cập nhật: 19/02/2016 

 

Trong hai ngày 16,17/2, tại Vườn Minh Trân, Quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh, Dự án FIRST (Bộ Khoa học và Công nghệ) phối hợp cùng Hội Liên lạc với người Việt Nam ở nước ngoài tổ chức chương trình gặp gỡ thân mật các chuyên gia trí thức kiều bào nhân dịp Xuân Bính Thân với chủ đề “Kết nối và đổi mới sáng tạo Việt Nam – 2016”.

 

Tham dự chương trình có Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Nguyễn Quân; đại diện Lãnh đạo UBND TP. Hồ Chí Minh, Lãnh đạo UB nhà nước về người VN ở NN, Lãnh đạo UB về người VN ở NN TP.HCM, Ông Nguyễn Phú Bình, nguyên Thứ trưởng Bộ Ngoại giao, Chủ tịch Hội liên lạc với người VN ở NN, Giáo sư tiến sĩ Nguyển Lân Dũng – Phó chủ tịch Hội, Tiến sĩ Lương Bạch Vân, Phó Chủ tịch hội kiêm Chủ tịch Hôi liên lạc người VN ở NN TP.HCM, cùng các chuyên gia trí thức trong nước và kiều bào.
 
Đây là diễn đàn trao đổi thân mật giữa các chuyên gia trí thức kiều bào và các nhà quản lý, các chuyên gia trí thức trong nước về vai trò, khả năng đóng góp, đặc biệt là đề xuất về chủ trương, chính sách cụ thể cần được thực hiện nhằm thu hút rộng rãi và phát huy hiệu quả nguồn chất xám của cộng đồng các chuyên gia trí thức kiều bào đối với sự nghiệp phát triển KH&CN nói riêng và sự nghiệp đổi mới sáng tạo của đất nước nói chung. Tại sự kiện này, các chuyên gia trí thức kiều bào được cung cấp, cập nhật thông tin tổng quan về tình hình phát triển, chủ trương, chính sách mới của Nhà nước Việt Nam; các chương trình, dự án phát triển KH&CN và nhu cầu, lĩnh vực cần huy động, phát huy “chất xám”, trí tuệ của các chuyên gia trí thức kiều bào trong những năm sắp tới.
 
Trao đổi thân mật với các chuyên gia trí thức kiều bào, Bộ trưởng Nguyễn Quân nhấn mạnh tầm quan trọng và đánh giá rất cao vai trò của đội ngũ các chuyên gia trí thức kiều bào, coi đó là một trong những nguồn nhân lực KH&CN nòng cốt của đất nước. Việc thu hút và phát huy sự đóng góp tâm huyết và trí tuệ của các chuyên gia trí thức kiều bào, theo Bộ trưởng Nguyễn Quân, trong nhiều trường hợp là con đường ngắn nhất, hiệu quả nhất để giải quyết nhiều vấn đề KH&CN, kinh tế – kỹ thuật quan trọng của đất nước.
 
Bộ trưởng cho biết, Nhà nước đã có nhiều chủ trương, chính sách mới nhằm phát huy vai trò và sự đóng góp của đội ngũ nhân lực KH&CN, trong đó có cộng đồng các chuyên gia trí thức kiều bào đối với sự nghiệp đổi mới đất nước trong giai đoạn hội nhập hiện nay. Bộ KH&CN đang cùng các Bộ, ngành liên quan cụ thể hóa các chủ trương, chính sách đó thành các biện pháp, giải pháp và các chương trình, dự án cụ thể, khả thi, phù hợp với tình hình mới. Dự án FIRST mà Bộ KH&CN là đơn vị chủ quản được Ngân hàng thế giới hỗ trợ triển khai theo hướng nêu trên là một trong những bước đi cụ thể. 
 
Tại chương trình gặp gỡ, TS Khoa học Nghiêm Vũ Khải, Phó Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam, Chủ nhiệm Chương trình quốc gia “Hội nhập quốc tế về KH&CN” đã trao đổi cùng các chuyên gia trí thức kiều bào về nội dung, phương hướng và biện pháp tăng cường hội nhập quốc tế về KH&CN của Việt Nam từ nay đến năm 2020. Nội dung bao trùm của Chương trình là những ý kiến, chia sẻ, đề xuất tâm huyết, trí tuệ của các chuyên gia trí thức kiều bào đã, đang và sẽ về nước tham gia các đề án, chương trình KH&CN, hỗ trợ chuyển giao công nghệ, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho đất nước.
 
Chương trình này có ý nghĩa rất quan trọng trong việc kết nối các nhà khoa học, các trí thức Việt Nam ở nước ngoài. Đây là cơ hội thuận lợi để các chuyên gia trí thức kiều bào nắm bắt, cập nhật về tình hình phát triển KH&CN của đất nước và nhận thức rõ hơn về những nhu cầu, “đặt hàng” cụ thể trong nước từ đó thúc đẩy sự đóng góp, hợp tác thiết thực, hiệu quả và bền vững giữa các chuyên gia, trí thức người Việt Nam ở nước ngoài với các đối tác trong nước. Những ý kiến chia sẻ, đóng góp cùng các trao đổi  thảo luận tại đây là những căn cứ để các nhà hoạch định chính sách ở Việt Nam hoàn thiện cơ chế, chính sách thu hút và phát huy sự đóng góp quý báu của các chuyên gia trí thức kiều bào cho sự nghiệp phát triển của đất nước.

 
Dự án “Đẩy mạnh đổi mới sáng tạo thông qua nghiên cứu, khoa học và công nghệ – FIRST” là dự án về khoa học và công nghệ đầu tiên của Bộ KH&CN do Ngân hàng thế giới tài trợ. Mục tiêu của Dự án là hỗ trợ khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo ở Việt Nam thông qua áp dụng thử nghiệm các chính sách nhằm huy động sức sáng tạo của cộng đồng các nhà khoa học và gắn kết nghiên cứu khoa học với thị trường. Dự án được thiết kế với triết lý doanh nghiệp là trung tâm, các nhà khoa học trong nước và ngoài nước sẽ là các đối tác tin cậy và hiệu quả giúp các doanh nghiệp tiếp cận khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo để giải quyết các vấn đề thực tiễn của doanh nghiệp trong quá trình phát triển bền vững và hội nhập quốc tế trong giai đoạn mới. 
 


Ông Nguyễn Quân – Bộ Trưởng Bộ Khoa Học Công Nghệ.
 


Ông Nguyễn Phú Bình – Nguyên Đại Sứ Việt Nam tại Nhật Bản,
Chủ tịch hội liên lạc với người Việt Nam ở nước ngoài.

 


Bà Madhu Raghunath – Quyền Giám Đốc Ngân Hàng Thế Giới Tại Việt Nam.
 


Ông Nguyễn Trí Dũng – Chủ tịch JAVINET, Mạng kết nối Nhật Bản – Việt Nam
 


 


 

  

  
 

  
 


 


 


 


 


 


 


 


 


 

 
 


 


 

 
 

 

http://nhipcauquehuong.com/ket-noi-va-doi-moi-sang-tao-viet-nam-2016.htm