Ký sự Biển đảo quê hương | Phòng thuốc Nam đình Nguyễn Trung Trực | THKG

308
Đình Nguyễn Trung Trực (Ảnh từ Internet)

Chúng tôi lại đến với đình Nguyễn Trung Trực vào một ngày cuối tháng 7. Trước kia ngôi đình này chỉ là cái miếu nhỏ, được dân chài Rạch Giá dựng lên để thờ ông Nam Hải. Sau năm 1868, tức sau khi Nguyễn Trung Trực bị giặc Pháp xử chém, người dân đã bí mật đêm linh vị ông về thờ tại đây. Miếu từ đó được dần trùng tu, mở rộng. Đến năm 1964 đình được khởi công xây dựng với quy mô lớn, cho đến năm 1970 hoàn thành và chính thức trở thành đình thờ anh hùng dân tộc Nguyễn Trung Trực.