Miền võ Nam Bộ: Ngũ hổ Bình Tây (Video)

152
Võ sư Xuân Bình (ảnh Internet).