NGHỊ ĐỊNH Về cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký và chứng thực hợp đồng, giao dịch

397

Sau gần 02 năm triển khai thi hành Nghị định 23/2015/NĐ-CP ngày 16/02/2015 của chính phủ, hoạt động chứng thực đã dần đi vào nền nếp, góp phần giải quyết nhu cầu chứng thực của cá nhân, tổ chức. Tuy nhiên, Cục Hộ tịch, quốc tịch, chứng thực vẫn nhận được được nhiều ý kiến phản ánh về việc Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài đã thực hiện chứng thực chữ ký hợp đồng, giao dịch, các văn bản ủy quyền có nội dung liên quan đến việc chuyển sở hữu tài sản, quyền sử dụng bất động sản. Để kịp thời chấn chỉnh tình trạng trên , Cục Hộ tịch, quốc tịch, chứng thực đề nghị Cục Lãnh sự – Bộ Ngoại giao quán triệt, chỉ đạo các Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài nghiêm túc thực hiện các nội dung sau: