Rối Tế Tiêu – đại diện tiêu biểu của nghệ thuật rối cạn Việt Nam

192

 –  Các tiết mục do chính nông dân dàn dựng, nghệ sỹ rối là nông dân, tạo tác con rối cũng chính là nông dân. Bối cảnh trò rối là làng quê Việt Nam gắn liền với nền văn minh lúa nước… Đó là  nét đặc trưng làm nên sức hấp dẫn của nghệ thuật múa rối  nói chung, nghệ thuật rối cạn Việt Nam nói riêng mà rối cạn Tế Tiêu là đại diện tiêu biểu.

Phong cách biểu diễn của rối cạn Tế Tiêu, tự thân nó đã phản ánh sinh động 
đời sống văn hóa tinh thần của văn minh lúa nước Việt Nam

Theo Nghệ nhân Phạm Văn Bể – một trong những nghệ sỹ  nông dân Tế Tiêu, sự hấp dẫn của nghệ thuật rối cạn “là việc đẽo gọt, chăm chút gương mặt và các khớp chi của con rối”

Các nhân vật rối cạn phải gắn liền với ước mơ cao đẹp ….

…với cuộc sống đời thường của cư dân nông nghiệp…

Bối cảnh của rối cạn là làng quê Việt Nam với con người thực…

… với công việc thực gắn liền với văn minh lúa nước, với cuộc sống 
gắn kết từ từng tế bào xã hội

 Sàn diễn của rối cạn Tế Tiêu dù đã cách điệu vẫn gắn liền với bối cảnh đồng chiêm.

Tập quán của nhân dân, ước mơ của nhân dân…

… tín ngưỡng của nhân dân…

…là nền tảng vững chắc để các nghệ nhân sáng tạo các vở rối

Chính sự chắt lọc và kế thừa tinh hoa nghệ thuật dân tộc đã làm nên sức sống trường tồn của nghệ thuật rối cạn Tế Tiêu.


Nguyễn Thế Dương/Theo cpv