THVL | Nhịp sống đồng bằng: Khởi nghiệp xanh – Những bước chân khởi nghiệp (Video)

161