Ung thư cướp đi sinh mạng khoảng 115.000 người Việt năm 2018

965
Ung thư cướp đi sinh mạng khoảng 115.000 người Việt năm 2018 ảnh 1

Đồ họa: HỮU VI – MINH THƯ