‘Vỡ mộng’ nội địa hóa ôtô tại Việt Nam

195

Thực tế nội địa hóa ôtô của Việt Nam sau hơn 20 năm vẫn còn rất xa mới đạt được mục tiêu.

'Vỡ mộng' nội địa hóa ôtô tại Việt Nam