Bảo đảm quyền lợi cho kiều bào mua và sở hữu nhà ở

494

Ngày 14-8, Bộ Xây dựng cho biết, đã có văn bản yêu cầu UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo các Sở Tư pháp, Sở Tài nguyên – Môi trường, Sở Xây dựng, cơ quan công an thực hiện đúng các quy định của pháp luật nhằm bảo đảm quyền lợi cho kiều bào khi về Việt Nam mua và sở hữu nhà ở.

Theo đó, khi thực hiện công chứng hoặc chứng thực các giao dịch về nhà ở của người Việt định cư ở nước ngoài tại Việt Nam không yêu cầu phải có hộ khẩu thường trú và chứng minh nhân dân mà chỉ cần có hộ chiếu Việt Nam hoặc hộ chiếu nước ngoài kèm theo giấy xác nhận có quốc tịch Việt Nam hoặc giấy xác nhận gốc Việt Nam và các giấy tờ chứng minh thuộc đối tượng được sở hữu nhà ở tại Việt Nam theo đúng quy định tại Điều 66 và Điều 67 của Nghị định số 71/2010/NĐ-CP.

Khi làm thủ tục công chứng, chứng thực hợp đồng và khi cấp giấy chứng nhận đối với nhà ở thì không bắt buộc người Việt Nam định cư ở nước ngoài phải đáp ứng điều kiện cư trú thực tế tại Việt Nam từ 3 tháng trở lên mà chỉ cần có các giấy tờ của cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam cho phép người Việt Nam định cư ở nước ngoài được cư trú tại Việt Nam từ 3 tháng trở lên.

Bộ Xây dựng cũng đề nghị các địa phương hướng dẫn người Việt Nam định cư ở nước ngoài thực hiện quyền sở hữu nhà ở và việc nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất ở theo đúng quy định tại Nghị định số 71/2010/NĐ-CP của Chính phủ.

BÍCH QUYÊN/Theo SGGP