Bệnh nhân nghi nhiễm nCov khám chữa ở đâu?

2046

Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương, Bệnh viện Trung ương Huế, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TP HCM là các cơ sở chính tiếp nhận bệnh nhân ở ba miền.

Bệnh nhân nghi nhiễm nCov khám chữa ở đâu?

Đồ hoạViệt Chung