Ghi chú việc nuôi con nuôi đã đăng ký tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài (ghi chú việc nuôi con nuôi)

371

Tên thủ tục hành chính

Ghi chú việc nuôi con nuôi đã đăng ký tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài (ghi chú việc nuôi con nuôi)

Cơ quan tiếp nhận, giải quyết hồ sơ

– Sở Tư pháp thành phố Hồ Chí Minh

– Địa chỉ: 141-143 Pastuer, phường 6, quận 3, TP. Hồ Chí Minh

– Số điện thoại: 38251402

Đối tượng giải quyết

Công dân Việt Nam nhận trẻ em Việt Nam hoặc trẻ em nước ngoài làm con nuôi đã đăng ký tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài và không vi phạm các hành vi bị cấm quy định tại Điều 13 Luật Nuôi con nuôi 2010.

Thành phần hồ sơ

Hồ sơ ghi chú việc nuôi con nuôi lập thành 01 bộ hồ sơ, bao gồm các giấy tờ sau:

1. Giấy tờ phải nộp:

– Phiếu cung cấp thông tin ghi chú các thay đổi hộ tịch đã đăng ký trước cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài (cá nhân tự viết phiếu cung cấp thông tin hoặc tham khảo mẫu Phieu cung cap thong tin ghi chu 01 đính kèm).

2. Giấy tờ phải xuất trình:

– Bản chính giấy tờ chứng nhận việc nuôi con nuôi do cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài cấp (phải được hợp pháp hóa lãnh sự, dịch sang tiếng Việt).

– Bản sao y hoặc bản photocopy (xuất trình bản chính để đối chiếu) các loại giấy tờ sau: hộ khẩu, chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu của người yêu cầu ghi chú việc nuôi con nuôi.

Thời hạn giải quyết

05 ngày làm việc, kể từ ngày Sở Tư pháp nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

Lệ phí

50.000 đồng

Thông tin lưu ý

Người có yêu cầu nộp hồ sơ trực tiếp tại Sở Tư pháp.

Biểu mẫu tham khảo

Phiếu cung cấp thông tin ghi chú 01