Ghi vào sổ hộ tịch việc ly hôn đã tiến hành ở nước ngoài (ghi chú ly hôn)

370

Tên thủ tục hành chính

Ghi vào sổ hộ tịch việc ly hôn đã tiến hành ở nước ngoài (ghi chú ly hôn)

Cơ quan tiếp nhận, giải quyết hồ sơ

– Sở Tư pháp thành phố Hồ Chí Minh

– Địa chỉ: 141-143 Pastuer, phường 6, quận 3, TP. Hồ Chí Minh

– Số điện thoại: 38251402

Đối tượng giải quyết

1. Công dân Việt Nam đã ly hôn ở nước ngoài về thường trú tại Việt Nam.

2. Các trường hợp đã đăng ký việc kết hôn hoặc ghi chú việc kết hôn tại cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam , sau đó ly hôn ở nước ngoài.

3. Các trường hợp có yêu cầu kết hôn ở Việt Nam mà trước đó đã ly hôn ở nước ngoài;

4. Các trường hợp khác, nếu đương sự có yêu cầu.

Đối với những trường hợp đã qua nhiều lần ly hôn, thì chỉ phải làm thủ tục ghi chú việc ly hôn gần nhất..

Thành phần hồ sơ

Hồ sơ ghi chú ly hôn lập thành 02 bộ hồ sơ, bao gồm các giấy tờ sau:

1. Tờ khai ghi vào sổ hộ tịch việc ly hôn đã tiến hành ở nước ngoài (theo mẫu TP/HT-2010-.TK.GCLH đính kèm).

2. Bản sao giấy tờ chứng minh việc ly hôn, là một trong các giấy tờ: Bản án/Quyết định ly hôn của Toà án nước ngoài đã có hiệu lực thi hành; Bản thỏa thuận ly hôn do Tòa án nước ngoài hoặc cơ quan có thẩm quyền khác của nước ngoài công nhận đã có hiệu lực thi hành hoặc các giấy tờ khác do cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài cấp công nhận việc ly hôn.

3. Bản sao giấy chứng minh nhân dân, hộ chiếu hoặc giấy tờ hợp lệ thay thế để chứng minh nhân thân của người có đơn yêu cầu.

4. Bản sao hộ khẩu, trong trường hợp công dân Việt Nam ở nước ngoài về thường trú tại Việt Nam, có yêu cầu ghi vào sổ hộ tịch việc ly hôn mà việc kết hôn trước đây đã được đăng ký tại Cơ quan Đại diện Việt Nam ở nước ngoài.

Thời hạn giải quyết

20 ngày làm việc kể từ ngày Sổ Tư pháp nhận hồ sơ đầy đủ, hợp lệ; không bao gồm thời gian xác minh.

Lệ phí

50.000 đồng

Thông tin lưu ý

1. Các văn bản bằng tiếng nước ngoài phải được hợp pháp hoá lãnh sự, dịch ra tiếng Việt và được chứng thực theo quy định của pháp luật.

2. Người đề nghị ghi chú có thể ủy quyền cho người khác thực hiện việc ghi chú. Việc ủy quyền phải bằng văn bản và phải được chứng thực hợp lệ. Nếu người được ủy quyền là ông, bà, cha, mẹ, con, vợ, chồng, anh, chị, em ruột của người ủy quyền thì không cần phải có văn bản ủy quyền nhưng phải xuất trình giấy tờ chứng minh quan hệ.

Biểu mẫu

TP/HT-2010-.TK.GCLH