[Infographic] Những điều nên biết về bảo hiểm y tế

315
Thứ Bảy, 11-07-2020 07:39

Tính đến tháng 6  năm 2020, cả nước có khoảng 86 triệu người dân tham gia bảo hiểm y tế, tương đương với 90% dân số.

[Infographic] Những điều nên biết về bảo hiểm y tế  -0
 

 

NGÂN ANH, ĐỒ HỌA: ĐĂNG PHI