Thảm kịch 39 người nhập cư chết trong thùng container đông lạnh

1008
Thảm kịch 39 người nhập cư chết trong thùng container đông lạnh ảnh 1
Thảm kịch 39 người nhập cư chết trong thùng container đông lạnh ảnh 2
Thảm kịch 39 người nhập cư chết trong thùng container đông lạnh ảnh 3
Thảm kịch 39 người nhập cư chết trong thùng container đông lạnh ảnh 4
Thảm kịch 39 người nhập cư chết trong thùng container đông lạnh ảnh 5
Thảm kịch 39 người nhập cư chết trong thùng container đông lạnh ảnh 6

TRUNG THU – MINH THƯ