Cấp bản sao giấy tờ hộ tịch từ sổ hộ tịch

Tên thủ tục hành chính

Cấp bản sao giấy tờ hộ tịch từ sổ hộ tịch

Cơ quan tiếp nhận, giải quyết hồ sơ

– Sở Tư pháp thành phố Hồ Chí Minh

– Địa chỉ: 141-143 Pastuer, phường 6, quận 3, TP. Hồ Chí Minh

– Số điện thoại: 38251402

Đối tượng giải quyết

Sở Tư pháp nhận trích lục đối với các giấy tờ hộ tịch sau:

– Khai sinh, khai tử, kết hôn từ năm 1953 trở về trước đăng ký tại Sài Gòn, Chợ Lớn, Gia Định.

– Án thế vì của Tòa Hòa giải Sài Gòn từ năm 1947 đến năm 1975; Tòa Sơ thẩm Sài Gòn, Tòa Sơ thẩm Gia Định từ năm 1950 đến năm 1975.

– Khai sinh, khai tử và kết hôn có yếu tố nước ngoài đã đăng ký tại Sở Tư pháp thành phố Hồ Chí Minh.

– Khai sinh, khai tử và kết hôn của người Việt Nam định cư ở nước ngoài trước đây đã đăng ký hộ tịch tại Việt Nam (thành phố Hồ Chí Minh) mà sổ bộ hiện nay vẫn còn do Phòng Tư pháp các quận, huyện tại thành phố Hồ Chí Minh quản lý.

Thành phần hồ sơ

Người có yêu cầu cấp bản sao Giấy tờ hộ tịch phải nộp bản photocopy (bản chụp) của giấy tờ hộ tịch cần sao lục, nếu không có thì ghi thông tin vào Phiếu yêu cầu cấp bản sao hộ tịch (cá nhân tự viết phiếu yêu cầu hoặc tham khảo các mẫu phiếu yêu cầu đính kèm).

Thời hạn giải quyết

04 ngày làm việc, kể từ ngày Sở Tư pháp nhận đủ hồ sơ hợp lệ. Trường hợp cần xác minh thì thời hạn giải quyết là 24 ngày làm việc.

Lệ phí

3.000 VNĐ/ bản sao trích lục

Thông tin lưu ý

Người có yêu cầu cấp bản sao Giấy tờ hộ tịch phải nộp hồ sơ trực tiếp tại Sở Tư pháp, nếu không có điều kiện trực tiếp đến Sở Tư pháp nộp hồ sơ thì có thể ủy quyền cho người khác làm thay. Việc ủy quyền phải bằng văn bản và phải được công chứng hoặc chứng thực hợp lệ. Nếu người được ủy quyền là ông, bà, cha, mẹ, con, vợ, chồng, anh, chị, em ruột của người ủy quyền, thì không cần phải có văn bản ủy quyền nhưng phải xuất trình giấy tờ chứng minh mối quan hệ với người cần trích lục giấy tờ hộ tịch.

Biểu mẫu tham khảo

– Phiếu tích lục Khai Sinh 01

– Phiếu trích lục Chứng Tử 01

– Phiếu trích lục Kết Hôn 01