Liên hệ

Địa chỉ trung tâm:

HỘI LIÊN LẠC VỚI NGƯỜI VIỆT NAM Ở NƯỚC NGOÀI

ALOV HCMC
Đ/C: 55 Mạc Đĩnh Chi, P. Đa Kao, Q.1, TP. HCM
Email: contact@alov-hcmc.org.vn
Điện thoại: (84-28) 66.837.655

Website: alov-hcmc.org.vn