Ký ức miền quê | Lụa Lãnh Mỹ A | THKG (Video)

Phơi lãnh sau khi nhuộm. (Ảnh từ báo Dân Sinh)

Trong quá trình hình thành và phát triển ngành tơ lụa, lụa Tân Châu có một vị trí quan trọng góp phần khẳng định thương hiệu cho những sản phẩm lụa Việt Nam. Dù xa rồi thời hoàn kim, nhưng lụa Tân Châu vẫn mang trong mình những nét tìm ẩn về sự độc đáo, ấn tượng từ chính những bí quyết dệt nhuộm truyền thống mà ông bà xưa để lại, đặc biệt là lụa tơ tằm Lãnh Mỹ A, loại lụa làm hoàn toàn từ thiên nhiên. Những thế hệ ngày nay tiếp bước ông cha giữ gìn và phát triển làng nghề truyền thống không chỉ có giá trị kinh tế mà còn mang giá trị văn hóa của dân tộc.