Chỉ còn một năm để đăng ký giữ quốc tịch Việt Nam

370

 – Sau ngày 1/7/2014, nếu chưa đăng ký giữ quốc tịch Việt Nam, người Việt Nam định cư ở nước ngoài sẽ mất quốc tịch Việt Nam.

Theo Luật quốc tịch năm 2008 Nghị định số 78/2009/NĐ-CP ban hành ngày 22/9 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quốc tịch Việt Nam, người Việt Nam định cư ở nước ngoài mà không có hộ chiếu Việt Nam còn giá trị sử dụng và chưa mất quốc tịch Việt Nam nếu có nguyện vọng giữ quốc tịch Việt Nam thì phải đăng ký giữ quốc tịch. Việc đăng ký giữ quốc tịch được thực hiện tại các cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài (CQĐD) trước  01/07/2009 – ngày Luật có hiệu lực. Sau thời hạn này, những người không đăng ký sẽ mất quốc tịch Việt Nam. Nếu muốn có quốc tịch Việt Nam thì họ phải làm thủ tục xin trở lại quốc tịch Việt Nam.

Như vậy, việc đăng ký giữ quốc tịch Việt Nam chỉ còn một năm nữa để thực hiện.

Đại sứ Nguyễn Hữu Tráng, Cục trưởng Cục Lãnh sự Bộ Ngoại giao, việc đăng ký giữ quốc tịch là chế định mới, quan trọng của Luật Quốc tịch 2008, với mong muốn làm rõ tình trạng quốc tịch của người Việt Nam định cư ở nước ngoài, phục vụ cho công tác quản lý nhà nước về quốc tịch và bảo hộ công dân.

Thủ tục được đăng tải trên cổng thông tin điện tử về công tác lãnh sự tại địa chỉ www.lanhsuvietnam.gov.vn và trang tin điện tử của các cơ quan đại diện (CQĐD). Các CQĐD cũng niêm yết thủ tục này tại phòng tiếp dân, tuyên truyền, phổ biến tại các cuộc gặp mặt, tiếp xúc với bà con kiều bào và thông qua các hội đoàn người Việt. 

Để đăng ký giữ quốc tịch Việt Nam. người đề nghị chỉ cần nộp Tờ khai, giấy tờ tùy thân và giấy tờ chứng minh quốc tịch Việt Nam (nếu có) là được cấp Giấy xác nhận đã đăng ký giữ quốc tịch Việt Nam. Trường hợp không có giấy tờ chứng minh quốc tịch Việt Nam vẫn được cấp giấy xác nhận này nhưng đương sự cần khai lý lịch làm cơ sở cho các cơ quan chức năng trong nước tiến hành xác minh quốc tịch và ghi vào sổ đăng ký.

Giấy xác nhận đã đăng ký giữ quốc tịch Việt Nam chỉ có giá trị chứng minh người này đã thực hiện thủ tục đăng ký nhưng không khẳng định về quốc tịch Việt Nam của họ. Do vậy, giấy này không phải là cơ sở cho việc cấp phát hộ chiếu, giấy thông hành và các giấy tờ khác.

Cho tới nay mới có khoảng 10% trong số 4,5 triệu người Việt Nam định cư ở nước ngoài đăng ký giữ quốc tịch./.

Phỉ Thúy/VOV online