Đăng ký khai sinh có yếu tố nước ngoài

316
Tên thủ tục hành chính
Đăng ký khai sinh có yếu tố nước ngoài
Cơ quan tiếp nhận, giải quyết hồ sơ
– Sở Tư pháp thành phố Hồ Chí Minh
– Địa chỉ: 141-143 Pastuer, phường 6, quận 3, TP. Hồ Chí Minh
– Số điện thoại: 38251402
Đối tượng giải quyết
Trẻ em sinh ra tại Việt Nam có:
– Cha và mẹ là người nước ngoài, hiện đang cư trú tại thành phố Hồ Chí Minh.
– Cha hoặc mẹ là người nước ngoài còn người kia là công dân Việt Nam định cư ở nước ngoài (trường hợp người mẹ cư trú tại thành phố Hồ Chí Minh).
– Cha hoặc mẹ là người nước ngoài còn người kia là công dân Việt Nam đang cư trú tại thành phố Hồ Chí Minh.
– Cha hoặc mẹ là người Việt Nam định cư ở nước ngoài (sử dụng hộ chiếu nước ngoài) còn người kia là công dân Việt Nam đang cư trú tại TP. Hồ Chí Minh.
Thành phần hồ sơ
1. Giấy tờ phải nộp:
– Phiếu yêu cầu đăng ký khai sinh (cá nhân tự viết phiếu yêu cầu hoặc tham khảo mẫu Phieu dang ky khai sinh 01 đính kèm).
– Bản chính giấy chứng sinh hoặc giấy tờ thay thế Giấy chứng sinh.
2. Giấy tờ phải xuất trình:
– Bản sao y hoặc bản photocopy (xuất trình bản chính để đối chiếu) các loại giấy tờ sau: hộ khẩu, chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu, giấy chứng nhận kết hôn của cha mẹ (trường hợp kết hôn ở nước ngoài thì giấy chứng nhận kết hôn phải được hợp pháp hóa lãnh sự và dịch sang tiếng Việt);
– Trường hợp chọn quốc tịch nước ngoài thì giấy thỏa thuận phải có xác nhận của cơ quan nhà nước có thẩm quyền của nước mà người nước ngoài là công dân về việc chọn quốc tịch cho con là phù hợp với pháp luật của nước đó (đã được hợp pháp hóa lãnh sự và dịch sang tiếng Việt).
Thời hạn giải quyết
04 ngày làm việc, kể từ ngày Sở Tư pháp nhận đủ hồ sơ hợp lệ. Trường hợp cần xác minh thì thời hạn giải quyết là 10 ngày làm việc.
Lệ phí
Miễn lệ phí
Thông tin lưu ý
– Trong thời hạn 60 ngày, kể từ ngày sinh con, cha, mẹ có trách nhiệm đi khai sinh cho con; nếu cha, mẹ không thể đi khai sinh, thì ông, bà hoặc những người thân thích khác đi khai sinh cho trẻ em.
– Giấy chứng sinh do cơ sở y tế, nơi trẻ em sinh ra cấp; nếu trẻ em sinh ra ngoài cơ sở y tế, thì Giấy chứng sinh được thay bằng văn bản xác nhận của người làm chứng. Trong trường hợp không có người làm chứng, thì người đi khai sinh phải làm giấy cam đoan về việc sinh là có thực.
– Người yêu cầu đăng ký khai sinh nộp hồ sơ trực tiếp tại Sở Tư pháp. Trường hợp không trực tiếp đi nộp thì có thể ủy quyền cho người khác làm thay. Việc ủy quyền phải bằng văn bản và phải được công chứng hoặc chứng thực hợp lệ. Nếu người được ủy quyền là ông, bà, anh, chị, em ruột của người ủy quyền thì không cần phải có văn bản ủy quyền.
Biểu mẫu tham khảo