Đăng ký lại việc kết hôn

358

Tên thủ tục hành chính

Đăng ký lại việc kết hôn

Cơ quan tiếp nhận, giải quyết hồ sơ

– Sở Tư pháp thành phố Hồ Chí Minh

– Địa chỉ: 141-143 Pastuer, phường 6, quận 3, TP. Hồ Chí Minh

– Số điện thoại: 38251402

Đối tượng giải quyết

Công dân Việt Nam định cư ở nước ngoài, người nước ngoài đã đăng ký kết hôn tại thành phố Hồ Chí Minh mà bản chính giấy chứng nhận kết hôn và sổ đăng ký kết hôn đã bị mất hoặc hư hỏng không sử dụng được.

Thành phần hồ sơ

Hồ sơ đăng ký lại kết hôn lập thành 01 bộ hồ sơ, bao gồm các giấy tờ sau:

1. Tờ khai đăng ký lại việc kết hôn (cá nhân tự viết phiếu Tờ khai hoặc tham khảo mẫu To khai dang ky lai ket hon 01.doc đính kèm).

2. Bản chính hoặc bản sao kết hôn đã được cấp hợp lệ trước đây.

3. Bản photocopy hộ khẩu, chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu (kèm bản chính để đối chiếu).

4. Xác nhận mất sổ bộ kết hôn nơi đã đăng ký trước đây.

Thời hạn giải quyết

05 ngày làm việc, kể từ ngày Sở Tư pháp nhận đủ hồ sơ hợp lệ. Trường hợp cần xác minh thì thời hạn giải quyết là 10 ngày làm việc.

Lệ phí

50.000 đồng

Thông tin lưu ý

Khi đăng ký lại việc kết hôn, các bên đương sự phải có mặt nộp hồ sơ.

Biểu mẫu tham khảo

Tờ khai đăng ký lại kết hôn 01