Dịch vụ

*Các dịch vụ của Trung tâm Hỗ trợ kiều bào:

Tư vấn pháp lý về các quy định của pháp luật liên quan đến kiều bào và hỗ trợ thực hiện các thủ tục hành chính:

–         Xác nhận gốc Việt

–         Xin nhập quốc tịch Việt Nam

–         Thị thực Việt Nam

–         Miễn thị thực

–         Thẻ tạm trú

–         Đăng ký thường trú

–         Hộ chiếu Việt Nam

–         Thi, đổi bằng lái xe

–         Đăng ký kinh doanh

 

*Các dịch vụ khác

  • Giới thiệu các chuyên gia Việt Nam đã từng học tập và làm việc tại nước ngoài
  • Tư vấn du học: giúp sinh viên Việt Nam tìm kiếm học bổng tại các trường Trung học, Cao đẳng và Đại học của Hoa Kỳ; hỗ trợ thực hiện các thủ tục hành chính đến các Viện, trường Đại học, Cao đẳng trong nước
  • Tổ chức chức sự kiện: Hội thảo khoa học, chương trình giao lưu văn hóa…
  • Giới thiệu việc làm, nơi thực tập cho các du học sinh khi về nước

 

Vui lòng liên hệ:

55 Mạc Đĩnh Chi, Quận 1, TP.HCM

Tel: 08 6683 7655

Fax:

Email: contact@alov-hcmc.org.vn

Website: www.alov-hcmc.org.vn