Category: Du lịch

Lang thang Murgab

Hai em bé Murgab trước một căn lều da dê cổ truyền. Những gia đình…