Phú Nhuận tổ chức Hội nghị chuyên đề công tác đối ngoại nhân dân và triển khai thực hiện Nghị quyết 54/2017/NQ-QH14

Phú Nhuận tổ chức Hội nghị chuyên đề công tác đối ngoại nhân dân trong tình hình mới và triển khai thực hiện Nghị quyết 54/2017/NQ-QH14 của Quốc hội về thí điểm cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố Hồ Chí Minh trong chức sắc, chức việc tôn giáo.

——————-

Nhằm tiếp tục tuyên truyền chủ trương, đường lối đối ngoại của Đảng, về công tác đối ngoại nhân dân, gắn với với việc triển khai thực hiện Chỉ thị 04-CT/TW ngày 06/7/2011 của Ban Bí thư Trung ương Đảng và Thông tri số 11-TT/TU của Ban Thường vụ Thành ủy về “Tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại nhân dân trong tình hình mới” và triển khai thực hiện Nghị quyết 54/2017/NQ-QH14 của Quốc hội về thí điểm cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố Hồ Chí Minh trong chức sắc, chức việc tôn giáo trên địa bàn quận.

Sáng ngày 04/7/2018, tại Tổ đình Phổ Quang, phường 1, quận Phú Nhuận Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam quận đã tổ chức Hội nghị chuyên đề công tác đối ngoại nhân dân trong tình hình mới và triển khai thực hiện Nghị quyết 54/2017/NQ-QH14 của Quốc hội về thí điểm cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố Hồ Chí Minh trong chức sắc, chức việc tôn giáo quận Phú Nhuận với sự tham sự của Ông Lê Văn Thu, Ủy viên Thường trực, Trưởng ban đối ngoại nhân dân và kiều bào, Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố – báo cáo
viên hội nghị và 103 đại biểu gồm đại diện Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam quận, Phòng Nội vụ, Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam quận, Đảng ủy – Hội đồng nhân dân – Ủy ban nhân dân – UBMTTQ Việt Nam phường 1; các vị hòa thượng, thượng tọa, đại đức, ni trưởng, ni sư, chư tăng, chư ni, phật tử Tổ đình Phổ Quang, phường 1, quận Phú Nhuận, chùa Giác Tâm, chùa Từ Vân, các vị là Trưởng ban Công tác Mặt trận 4 khu phố, phường 1.

Hy vọng rằng sau hội nghị, quý vị đại biểu được trang bị thêm kiến thức về công tác đối ngoại nhân dân và triển khai thực hiện Nghị quyết 54/2017/NQ-QH14 của Quốc hội về thí điểm cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố Hồ Chí Minh, sẽ là những người thực hiện công tác đối ngoại, tích cực tuyên truyền về đất nước con người Việt Nam, đường lối chủ trương, chính sách đối ngoại, công cuộc đổi mới hội nhập quốc tế của Việt Nam.

Đ.T.L

Một số hình ảnh về buổi Hội nghị