Hội nghị người Việt Nam ở nước ngoài toàn thế giới

470
Nhằm đề cao, trân trọng trí tuệ, nguồn lực quý báu của kiều bào góp phần thực hiện mục tiêu “Xây dựng thành phố Hồ Chí Minh có chất lượng sống tốt, văn minh, hiện đại, nghĩa tình; có vai trò động lực trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước; sớm trở thành một trong những trung tâm lớn về kinh tế, tài chính, thương mại, khoa học – công nghệ của khu vực Đông Nam Á”, Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh và Bộ Ngoại giao phối hợp, đồng chủ trì tổ chức Hội nghị người Việt Nam ở nước ngoài toàn thế giới với chủ đề “Kiều bào chung sức xây dựng thành phố Hồ Chí Minh phát triển nhanh, bền vững và hội nhập quốc tế”.
– Thời gian : ngày 10-14 tháng 11 năm 2016 
– Địa điểm : Thành phố Hồ Chí Minh  

Được sự ủy nhiệm của Ban Tổ chức Hội nghị , Hội Liên lạc với người Việt Nam ở nước ngoài, TP HCM trân trong kính mời các anh chị đăng ký dự. (Anh chị tham dự vui lòng đăng ký file đính kèm bên dưới).
 
 
 

     BỘ NGOẠI GIAO

 

ỦY BAN NHÂN DÂN

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

HỘI NGHỊ NGƯỜI VIỆT NAM Ở NƯỚC NGOÀI TOÀN THẾ GIỚI

“Kiều bào chung sức xây dựng thành phố Hồ Chí Minh

phát triển nhanh, bền vững và hội nhập quốc tế”

THƯ MỜI

Những năm qua, công tác vận động, thu hút người Việt Nam ở nước ngoài đóng góp cho đất nước đã đạt nhiều kết quả tích cực. Trong giai đoạn phát triển mới của đất nước, việc huy động mọi nguồn lực, trong đó có nguồn lực của kiều bào, đóng góp cho sự phát triển chung của đất nước cũng như các địa phương càng có ý nghĩa hết sức quan trọng.  

Trong quá trình chuyển mình để hướng tới phát triển nhanh, mạnh và bền vững, thành phố Hồ Chí Minh luôn giữ vị trí đầu tàu, là động lực thúc đẩy phát triển của cả nước. Thành phố là nơi tập trung số lượng lớn các nhà đầu tư trong và ngoài nước, nhà văn hóa, nhà khoa học, trong đó có rất nhiều người Việt Nam ở nước ngoài về làm ăn, sinh sống, đồng thời cũng là địa phương thu hút kiều hối, đầu tư, đóng góp từ chuyên gia, trí thức Việt Nam ở nước ngoài nhiều nhất cả nước.

Nhằm đề cao, trân trọng trí tuệ, nguồn lực quý báu của kiều bào góp phần thực hiện mục tiêu “Xây dựng thành phố Hồ Chí Minh có chất lượng sống tốt, văn minh, hiện đại, nghĩa tình; có vai trò động lực trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước; sớm trở thành một trong những trung tâm lớn về kinh tế, tài chính, thương mại, khoa học – công nghệ của khu vực Đông Nam Á”, Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh và Bộ Ngoại giao phối hợp, đồng chủ trì tổ chức Hội nghị người Việt Nam ở nước ngoài toàn thế giới với chủ đề “Kiều bào chung sức xây dựng thành phố Hồ Chí Minh phát triển nhanh, bền vững và hội nhập quốc tế”.

– Thời gian 10-14 tháng 11 năm 2016

– Địa điểm : Thành phố Hồ Chí Minh   

Tham dự Hội nghị có các vị Lãnh đạo cao nhất của Thành phố, lãnh đạo Chính phủ; đại diện lãnh đạo các Bộ, Ban, ngành trung ương và lãnh đạo một số tỉnh, thành phố phía Nam; đông đảo chuyên gia trí thức, nhà khoa học và doanh nhân kiều bào ta ở nước ngoài cùng các chuyên gia, nhà khoa học và doanh nhân trong nước.

Hội nghị rất mong kiều bào đóng góp, hiến kế, tìm giải pháp thiết thực, hiệu quả cho các vấn đề phát triển cấp bách cũng như lâu dài, bền vững của Thành phố như định hướng phát triển chung, chính sách phát triển khoa học – công nghệ, kinh tế tri thức, giáo dục, đồng thời là cơ hội thúc đẩy hợp tác, thu hút đầu tư giữa kiều bào với các địa phương, nhất là khu vực Đồng bằng Sông Cửu Long. Trên cơ sở đó, Ban Tổ chức mong muốn xây dựng cơ chế hợp tác, hình thành các Nhóm chuyên gia kiều bào để tư vấn cho Lãnh đạo Thành phố để thúc đẩy, hiện thực hóa các ý tưởng, sáng kiến, chương trình hữu ích, thiết thực có được thông qua Hội nghị.

Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh và Bộ Ngoại giao trân trọng kính mời và đánh giá cao sự có mặt của kiều bào từ tất cả các nước về tham dự và phát biểu tại Hội nghị. 

Trân trọng,

 

Nguyễn Thành Phong

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

 

 

Vũ Hồng Nam

THỨ TRƯỞNG BỘ NGOẠI GIAO