THÔNG BÁO HỌP MẶT LỄ KỶ NIỆM 10 NĂM THÀNH LẬP HỘI

500

  alt

Vui lòng đăng ký tham gia và đóng phí tại văn phòng Hội trước ngày 25/10/2016.

Địa chỉ: 57 Nguyễn Thị Minh Khai, phường Bến Thành, quận 1

Điện thoại: (08) 66.837.655 – 0908.599.491 (C. Anh Thư)

Email:[email protected]

ALOV-HCMC