Tư vấn pháp lý

Ông TRẦN KIÊM TẤN: Giám đốc Trung tâm hỗ trợ Kiều bào – TPHCM

Phụ trách công tác tư vấn Kiều bào

Cộng tác viên Hội liên lạc với người Việt Nam ở nước ngoài – Chuyên viên tư vấn pháp luật:

– Luật gia Trần Ngọc Huệ – Phó Chủ tịch Hội Liên lạc với người Việt Nam ở nước ngoài TPHCM

Tư vấn thường trực tại Trung tâm hỗ trợ Kiều bào

– Luật sư Lê Thị Khánh Trang – Đoàn Luật sư Thành phố Hồ Chí Minh