Thứ Hai, Tháng Sáu 25, 2018
28 C
Ho Chi Minh

Cộng đồng người Việt quảng bá văn hóa tại Đức

Hội người Việt Nam tại thành phố Frankfurt am Main, Đức, tham gia lễ hội đa văn hóa với nhiều hoạt động mang đậm bản sắc dân tộc. Cộng đồng người Việt tham gia chương trình "Parade der Kulturen" (Diễu hành kết nối đa văn hóa) diễn ra tại thành phố...

Nghệ thuật tiếp xúc báo chí nước ngoài của Chủ tịch Hồ Chí Minh

14:00 | 21/06/2018    Cuộc đời hoạt động của Chủ tịch Hồ Chí Minh là tấm gương sáng và di sản mẫu mực về lý luận và thực tiễn báo chí, thông tin đối ngoại được thể hiện rất tài tình, đa dạng và hiệu quả. Người không chỉ viết báo mà...

TIN ĐỌC NHIỀU

SỰ KIỆN SẮP ĐẾN