Bộ ảnh vui về… oái ăm tiếng Việt

173
31/05/2018 14:56 GMT+7

TTO – Trong xấu có sắc, trong hiểu có hỏi, trong thẳng có cong, trong nhẹ có nặng, trong vững có ngã…đều có trong tiếng Việt!

Bộ ảnh vui về... oái ăm tiếng Việt - Ảnh 1.
Bộ ảnh vui về... oái ăm tiếng Việt - Ảnh 3.
Bộ ảnh vui về... oái ăm tiếng Việt - Ảnh 4.
Bộ ảnh vui về... oái ăm tiếng Việt - Ảnh 5.
Bộ ảnh vui về... oái ăm tiếng Việt - Ảnh 6.
Bộ ảnh vui về... oái ăm tiếng Việt - Ảnh 7.
TẤN CƯỜNG