Chuyến tham quan Trung tâm dạy nghề người khuyết tật và trẻ mồ côi

249
15

Ngày 23/04/2012, Hội hợp tác với Công ty Giáo dục Việt – Mỹ, tạo điều kiện thuận lợi cho thế hệ kiều bào trẻ gốc Việt về nước học tiếng Việt, tìm hiểu văn hóa, giới thiệu thực tập, giúp các em gắn bó với quê hương. Trong thời gian học và làm việc tại Thành phố, Hội giới thiệu cho các em tham quan, giao lưu với các học viên của Trung tâm Dạy nghề người khuyết tật và trẻ mồ côi tại huyện Hóc Môn.

15
Chuyến tham quan TT dạy nghề người khuyết tật và trẻ mồ côi

Alov