CT Trải nghiệm tại quận 9 ngày 21.6.2018 (dành cho phụ huynh và các em thiếu nhi)

4