Tư vấn pháp lý

Ông TRẦN KIÊM TẤN: Giám đốc Trung tâm hỗ trợ Kiều bào - TPHCM

                                       Phụ trách công tác tư vấn Kiều bào

Cộng tác viên Hội liên lạc với người Việt Nam ở nước ngoài - Chuyên viên tư vấn pháp luật:

- Luật gia Trần Ngọc Huệ - Phó Chủ tịch Hội Liên lạc với người Việt Nam ở nước ngoài TPHCM

Tư vấn thường trực tại Trung tâm hỗ trợ Kiều bào

- Luật sư Lê Thị Khánh Trang - Đoàn Luật sư Thành phố Hồ Chí Minh