Tư vấn pháp luật miễn phí cho kiều bào

223
DSC03372r

THÔNG BÁO

Tư vấn pháp luật miễn phí cho kiều bào

       Đến  ngày 1 tháng 7 năm 2014 sẽ hết thời hạn nhận hồ sơ đăng ký giữ quốc tịch Việt Nam, vì căn cứ Thông tư hướng dẫn “Luật Quốc tịch  sửa đổi, 2008” đã được Quốc hội ban hành và có hiệu lực trong thời gian 5 năm:“Người Việt Nam định cư ở nước ngoài, nếu trước ngày 01/07/2009 không có hộ chiếu Việt Nam còn giá trị và chưa mất quốc tịch Việt Nam, nếu có nguyện vọng giữ quốc tịch Việt Nam, liên hệ đăng ký với  cơ quan đại diện Việt Nam, hay các cơ quan chức năng, để giữ quốc tịch Việt Nam”.

        Kiều bào (hoặc thân nhân kiều bào) cần thông tin, xin liên hệ:

                  “Hội Liên lạc với người Việt Nam ở nước ngoài – Trung tâm hỗ trợ kiều bào”

                    Văn phòng tư vấn pháp luật miễn phí cho  người Việt Nam ở nước ngoài

                    Địa chỉ : 55 đường Mạc Đĩnh Chi, tầng trệt ( khu B), Phường Đa kao, Quận 1

                    Điện thoại : (08) 38 226 167          Email: alov-hcmc@vnn.vn

         Văn phòng tư vấn các thủ tục về:

         –         Xác nhận gốc Việt Nam – Xác nhận quốc tịch Việt Nam

         –         Thủ tục Miễn thị thực – Gia hạn hộ chiếu Việt Nam

         –         Thủ tục mua nhà đối với người Việt Nam ở nước ngoài

         –         Khai sinh – Hôn nhân – Di chúc – Thừa kế

         –         Hợp pháp hóa lãnh sự các loại giấy tờ

         –         Đầu tư kinh doanh đối với người Việt Nam ở nước ngoài

        Một số hình ảnh của Văn phòng tư vấn:

DSC03372r

DSC03377r

DSC03380r

ALOV-HCMC