Trẻ em từ 9 tuổi được cấp hộ chiếu độc lập

1146

Trẻ em dưới 9 tuổi được cấp hộ chiếu chung với hộ chiếu của bố hoặc mẹ; từ 9 tuổi đến dưới 14 tuổi được cấp hộ chiếu riêng.

Theo thông tư 29/2016/TT-BCA hướng dẫn cấp, sửa đổi, bổ sung hộ chiếu có hiệu lực từ ngày 20/8, trẻ dưới 14 tuổi được cấp hộ chiếu có thời hạn 5 năm. 

Tuy nhiên, trẻ dưới 9 tuổi được cấp hộ chiếu chung với hộ chiếu của bố hoặc mẹ. Nếu cha mẹ bổ sung con dưới 9 tuổi vào hộ chiếu của mình mà thời hạn của hộ chiếu sau khi bổ sung còn không quá 5 năm thì thời hạn này giữ nguyên; thời hạn trên 5 năm thì được điều chỉnh xuống còn 5 năm.

Trẻ em từ 9 tuổi đến 14 tuổi được cấp hộ chiếu riêng, độc lập với hộ chiếu của bố mẹ. Theo hướng dẫn của thông tư, trường hợp đề nghị cấp mới, cấp lại, sửa đổi, bổ sung hộ chiếu cho trẻ em dưới 14 tuổi thì cha hoặc mẹ hoặc người giám hộ của trẻ ghi vào tờ khai theo mẫu; lấy xác nhận của trưởng công an phường, xã, thị trấn nơi thường trú hoặc tạm trú…

Nếu đề nghị sửa đổi chi tiết trang nhân thân trong hộ chiếu (điều chỉnh họ, tên; ngày, tháng, năm sinh; nơi sinh; giới tính; số giấy chứng minh nhân dân hoặc thẻ Căn cước công dân) thì nộp kèm hộ chiếu của trẻ em còn thời hạn ít nhất một năm và giấy tờ pháp lý chứng minh sự điều chỉnh đó.

Thông tư cho phép mọi người đề nghị cấp, sửa đổi, bổ sung hộ chiếu thông qua hệ thống điện tử khi truy cập vào trang web của Cục Quản lý xuất nhập cảnh (Bộ Công an).

Trong 10 ngày kể từ khi khai đầy đủ thông tin vào tờ khai điện tử, người đề nghị sử dụng chức năng đặt lịch hẹn trên trang web để chọn thời điểm đến Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương hoặc Cục Quản lý xuất nhập cảnh nộp hồ sơ.

Sau thời gian này, thông tin về tờ khai điện tử sẽ tự động xóa trên trang web. Người đề nghị cấp, sửa đổi, bổ sung hộ chiếu có thể nộp lệ phí trực tuyến qua tài khoản của cơ quan quản lý xuất nhập cảnh, nơi nộp hồ sơ. Hộ chiếu do cơ quan Quản lý xuất nhập cảnh cấp cho công dân Việt Nam trước thời điểm thông tư này có hiệu lực thi hành, nếu còn thời hạn thì được tiếp tục sử dụng cho đến khi hết hạn.

http://www.daidoanket.vn/tieng-dan/tre-em-tu-9-tuoi-duoc-cap-ho-chieu-doc-lap/112882