Phiếu đăng ký hội viên

Dưới đây là mẫu đơn xin gia nhập Hội …

* file đính kèm: phieu dang ky gia nhap hoi.doc (R-click -> Save target as… để download file đính kèm)

Ghi chú: Phiếu đăng ký xin gửi về

Hội LLVNVNONN-TPHCM

55 Mạc Đỉnh Chi, Quận 1

ĐT: 38.226.167, Fax: 38.230.189

Email: contact@alov-hcmc.org.vn

Webside: www.alov-hcmc.org.vn